کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان با هدف دسترس پذیر سازی منابع اطلاعاتی در هر زمان و مکان و همچنین ارتقاء فرهنگ مطالعه و تحقیق بین شهروندان ایجاد شده است

اهداف کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان

گردآوری، ذخیره و سازماندهی اطلاعات و دانش به شکل دیجیتالی؛
– کمک به انتقال مقرون به صرفه و کارآمد کردن اطلاعات، صرفه جویی در هزینه و زمان استفاده کنندگان؛
– تاثیر قابل توجه در سرمایه گذاری روی ساختار رایانه ای و ارتباطی؛
– ارتباطات قدرتمند و همکاری ما بین جوامع پژوهشی، بازرگانی و آموزشی؛
– استفاده از فرصت های آموزشی مادام العمر؛
– دسترس پذیر ساختن منابع کمیاب و نایاب؛
– حفاظت از منابع آسیب پذیر؛ 

محتوا در کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان

۱. اشتراک در پایگاه های اطلاعاتی؛
۲. ایجاد امکان دسترسی به منابع پیوسته؛
۳. خرید منابع دیجیتال؛
۴. اسکن و دیجیتال سازی منابع؛
۵ . مبادله با کتابخانه های دیجیتالی دیگر و …؛ 

منابع اصلی کتابخانه دیجیتال عبارتند از :

– نسخه خطی دیجیتال: نسخ خطی موجود در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و نسخ خطی دیجیتال کتابخانه های نجف؛
– کتاب های نفیس دیجیتال: شامل موضوعات هنر، معماری، شهرسازی، عمران، نقاشی و اصفهان شناسی همراه با طرح های آثار تاریخی؛
– کتاب های چاپ سنگی دیجیتال: شامل کتاب های چاپ سنگی موجود کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان؛
– کتاب های لاتین دیجیتال: شامل دایره المعارف ها و واژه نامه های عمومی و تخصصی در موضوعات گوناگون از ناشران مهم جهان؛
– کتاب های عربی دیجیتال: شامل انواع معجم ها، فهرست ها، واژه نامه ها و منابع اصلی ادبیات و زبان عرب؛
– کتاب های فارسی دیجیتالی: شامل انواع کتابهای تاریخی، ادبی، و اصفهان شناسی؛
– کتاب های موبایل: شامل کتاب هایی که قابلیت نصب بر روی گوشی های تلفن همراه را دارد.