کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان در یک نگاه

فلسفه کتابخانه دیجیتال، دسترسی همگانی تمام متن به اطالعات علمی و مستند در هر زمان و مکان

 

کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان تحت حمایت کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با هدف دسترس پذیر سازی منابع اطالعاتی در هر  زمان و مکان و همچنین ارتقاء فرهنگ مطالعه و تحقیق بین شهروندان، صرفه جویی در هزینه و زمان کاربران،  استفاده از فرصت های آموزشی مادام العمر؛ دسترس پذیر ساختن منابع کمیاب و نایاب کتابخانه مرکزی؛ و همچنین حفاظت از منابع آسیب پذیر نفیس و خطی و ایجاد ارتباط و همکاری بین جوامع دانشگاهی، پژوهشی و آموزشی اقدام به مدیریت، گردآوری، سازماندهی، پردازش و اشاعه منابع  دیجیتال نموده است.

کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان فعالیت خود را ابتدا در اردیبهشت ۸۸۱۱ در قالب شبکه داخلی و اینترانت کتابخانه مرکزی و با ایجاد  سالن مطالعه دیجیتال با هدف ارائه  انواع خدمات حضوری و فیزیکی و پس از آن با استقرار، پیاده سازی و تجهیز کتابخانه دیجیتال به نرم افزار مدیریت کتابخانه دیجیتال پیام مشرق تحت وب در آبان ماه ۸۸۳۱ در هفته کتاب، خدمات تحت وب خود را شروع کرد. در اردیبهشت سال ۸۸۳۱ کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان نرم افزار ثنا که مجهز به فناوری کتابخانهLibrary1 ( 1( با قابلیتها و امکانات شبکه اجتماعی و امکانات وب ۱ وارد عرصه جدیدی از خدمات و برنامه های دیجیتالی و اطالع رسانی به کاربران خود گردید.  کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان در حقیقت یک کتابخانه دیجیتال چند رسانه ای است که قالبها وفرمتهای گوناگونی اعم از متنی، صوتی و گویا، فیلم، طرح و پالن، نقشه های تاریخی، اسناد و مدارک را مجموعه سازی و سازماندهی نموده است. در این کتابخانه کاربران می توانند کتابهای مورد عالقه خود را بخوانند، کتابهای گویا و صوتی مورد نیاز خود را بشنوند و از امکانات و مزایای چند رسانه ای دیگر از جمله آرشیو عکس های قدیمی و تاریخی، فیلمهای مستند و … استفاده نمایند. در حال حاضر مجموعه منابع کتابخانه دیجیتال با دارا بودن بیش از ۱۱۱۱۱ جلد کتاب نفیس، مقاله، نسخ خطی، کتابهای چاپ سنگی، طرح های پژوهشی، اسناد و مدارک، کتابهای گویا و  کتابهای موبایل در قالب ۳ زبان فارسی، عربی، انگلیسی و به صورت چند رسانه ای) متن، فیلم، صوت، تصویر، نقشه و …( در جهت ارتقاء فرهنگ مطالعه دیجیتال در خدمت کاربران خود می باشد.

روشهای تامین منابع کتابخانه دیجیتال عبارتند از اسکن و دیجیتال سازی منابع) اسکن منابع چاپی،گویا سازی منابع چاپی( ، خرید و اشتراک منابع، ایجاد امکان دسترسی به منابع پیوسته، مبادله با کتابخانه های دیجیتالی دیگر، دانلود منابع علمی و ارزشمند وب و انتشارات و طرح های پژوهشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تامین می گردد.