کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


فهرست کتابشناختی اسناد منتخب کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان (1393-04-23)


در راستاي حفظ و احياء ميراث مكتوب و با عنايت به جايگاه اسناد به عنوان گنجينه‌اي ارزشمند و ذخيره‌اي گرانبها و نفيس كه بازگو كننده ميراث فرهنگي و تاریخی كشور است، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان  اقدام به گرداوری و سازماندهی مجموعه ای غنی و بی نظیر ازاسناد تاریخی که قطعا پشتوانه محکمی برای تحقیقات و پژوهش ها ی تاریخی دوره  قاجار ایران و اصفهان  می باشد، را فراهم نموده است.

 (1)

عنوان : رقم ظل السلطان مبنی بر تامین مخارج فوج نهاوند مامور در کمره گلپایگان

کلیدواژه : کمره گلپایگان ، ظل السلطان ، حاجی میرزا ابراهیم خان مستوفی ، علی اکبر خان سرهنگ ، فوج نهاوند ، قوای نظامی ، مالیات ، مواجب ، دیوان ، حکام محلی

تاریخ : 1295ق

 

 (2)

عنوان : تحويل بذر به چند كشاورز جهت كشاورزي در روستاي هرندان براآن توسط میرزا حبیب الله مستوفی پیشکار دار السلطنه اصفهان

كليدواژه : براآن ، هرندان ، بذر ، ميرزا حبيب الله خان انصاري، میرزا حبیب الله مستوفی ،کشاورز،كشاورزي

تاريخ : 1295ق

 (3)

عنوان : كارسازي دو دانگ از روستاي رودان از قراء بلوك كركن لنجان توسط ميرزا حبيب الله خان انصاري به ميزان نود و هفت تومان تبريزي رايج خزانه وجه نقد

كليدواژه : لنجان ، كركن ، رودان ، آبادي – روستا ، كشاورزي ، كشاورزان ، ميرزا حبيب الله خان انصاري ، كارسازي 

تاريخ : 1298ق

 (4)

عنوان : اجاره نامه هفت سهم شش دانگ يك باب دكان خبازي سنگكي واقع درب حمام شاه اصفهان

كليدواژه : اصفهان ، ميرزا حبيب الله خان انصاري ، آقا محمد حسن خباز ، آقا محمد علي ، خبازان ، اجاره نامه ، اجاره بها

تاريخ : 1297ق

 (5)

عنوان : صورت قيمت اصطبل سرکار مقرب الخاقان كلانتر اصفهان

كليدواژه : اصفهان ،  كلانتر ، ابراهيم جلو دار ، رمضان بيك جلو دار ، اصطبل ،

تاريخ : 1309 ق

    (6)

عنوان : اجاره نامه يك باب دكان واقع درب خان گلشن

كليدواژه : آقا ميرزا حسن سمسار ، آقا ميرزا ابراهيم سمسار ، دكان ، اجاره نامه ، اجاره بها ، خان گلشن

تاريخ : 1296ق

 (7)

عنوان : مصالحه نامه آب و املاك قريه باوكي از قراء محال جاپلق توسط حاجي ولي خان فرزند عزيز اله خان خانه جمالي به فرزندان خود قايد غلامعلي و قايد قربانعلي

كليدواژه : جاپلق ، روستا باوكي ، عزيزاله خان خانه جمالي ، حاجي ولي خان ، قايد غلامعلي ، قايد قربانعلي

تاريخ : 1263ق

(8)

عنوان : رونوشت رقم ظل السلطان مبني بر تعيين مقرري براي ميرزا حبيب الله خان انصاري از قهاب

كليدواژه : قهاب ، ظل السلطان ، ميرزا حبيب الله خان انصاري ، حقوق ، رقم

تاريخ : 1293ق

    (9)

عنوان : تعيين مخارج سيورسات ديواني فوج نهاوند در گلپايگان توسط ظل السلطان

كليدواژه : گلپايگان ، ظل السلطان ، ميرزا ابراهيم خان ، حكام محلي ، قواي نظامي ، فوج نهاوند ، حقوق

تاريخ : 1295ق

 (10)

عنوان : عريضه دو زن براي گرفتن ملك فرزندان مرحوم ملا علي اكبر در خلج آباد  و دستور ظل السلطان مبنی بر رسیدگی به شکایت این  دو نفر

كليدواژه : ظل السلطان ، عراق ، قم ، خلج آباد ، حكام محلي ، املاك ، زنان ، ملا علي اكبر ، ملا محمد صادقی قمی

تاريخ : 1297ق

   (11)

عنوان : تلگراف پاسخ به درخواست لشكر نويس باشي مبني بر ارسال جنس و دريافت رسيد

كليدواژه : اصفهان ، لشكرنويس باشي ، ميرزا اسداله خان ، تلگراف

تاريخ : 1305ق

 (12)

تلگراف مبني بر باز پس دادن ماليات اخذ شده در حسين آباد و خورزوق اصفهان

كليدواژه : خورزوق ، حسين آباد ، مسلم كدخدا ، مستاجران ، آبادي – روستا ،  ماليات

تاريخ : 1316ق

 (13)

عنوان : تاييد مواجب موروثي غلامعلي خان قاجار و عدم تصرف در آن

كليدواژه : غلامعليخان ، محمد عليخان قاجار ، مواجب

تاريخ : 1317ق

 (14)

عنوان : تعمير عمارت كوشك دزفول و قلعه سلاسل توسط استاد مصطفي معمار دزفولي

كليدواژه : دزفول ، عمارت كوشك ، استاد مصطفي دزفولي ، تعميرات ، امور مالي

تاريخ : 1303ق

  (15)

عنوان : تعيين مبلغ پنجاه تومان مواجب به جهت خدمتگذاري ميرزا موسي خان سرهنگ تلگرافخانه خرم آباد

كليدواژه : خرم آباد ، ظل السلطان ، موتمن السلطان مظفرالملك ، ميرزا موسي خان سرهنگ تلگرافخانه ، حقوق

تاريخ : 1302ق

 (16)

عنوان : تلگراف مبني بر ميزان و نحوه ارسال حواله و مواجب غلامان  ( 2 صفحه )

كليدواژه : اصفهان ، ميرزا اسداله مستوفي ، حاجي ميرزا عليقلي ، حاج ميرزا فضل اله خان ، آقا ميرزا مهدي ، آقا ميرزا محمد علي ، سراج الملك ، سهام السلطنه ، مشيرالملك ، حواله ها ، چاپار ، تلگراف ، حقوق ، غلامان ، امور مالي

تاريخ : 1308ق

  (17)

عنوان : تلگرافي از دارالخلافه ناصره  مبني بر نحوه جمع آوري ماليات ديواني

كليدواژه :  فارس ، فتحعلي ، جلال الدوله ، ضياء الملك ، ميرزا مهدي مستوفي › ميرزا حسين ، ميرزا احمد ، حاجي معتمد الدوله ، ابراهيم خان نايب ، ديوان ، غله ، ماليات ، حيوانات باركش ،

تاريخ : 1305ق

 (18)

عنوان : صورت اجناس خباز خانه ، علاف خانه و رزازخانه دار السلطنه اصفهان در ماه ربیع الثانی 1307ق

كليدواژه : اصفهان ،دار السلطنه، خبازخانه ، غله ، نان ، برنج ، سوخت ، حبوبات ، قيمت ها

تاریخ:1307ق

 

(19)

عنوان : اعطای حکومت بختیاری و بروجرد به امیر اسماعیل و جمع آوری مالیات آن

کلیدواژه : بختیاری ، بروجرد ، ظل السلطان ، امیر اسماعیل ، علی اکبر خان سرهنگ ، حکومت محلی ، مالیات ، قوای نظامی ، فوج نهاوند

تاریخ : 1295ق

 

(20)

عنوان: تنخواه بابت مخارج اتفاقيه و كارگزاري 6 هزار تومان تبريزي از بابت مخارج اتفاقيه بر عهده عبدالله ميرزا

کلید وژه ها : اصفهان ، عبدالله ميرزا ، قبوضات ، مخارج اتفاقيه ،

تاریخ 1305ق

 

  (21)
عنوان: تلگراف ظل السلطان در جواب اظهارت مشير الملك ، گوشه مسعوديه و احوالپرسي بعضي از رجال
کليدواژه ها: اصفهان ، قم ، كاشان ، مشير الملك ، ظل السلطان ، ركن الملك ، حاجي ملك ، ملا باشي ، مير پنج ، ميرزا اسد الله خان ، آقا باشي ، قمر الملوك ، علي خان سرتيپ ، حسن تفنگچي ، آقاخان سرباز ، گوشه مسعوديه

تاريخ: 1307ق

 

(22)

عنوان : احكام و دستخط هاي ظل السلطان و ناصر الدين شاه براي پرداخت مواجب مصطفي خان و احمد خان سلطان كه درسركوبي فتنه شيخ عبدالله شركت داشته اند

کليدواژه ها: اصفهان ، ظل السلطان ، ناصر الدين شاه ، مواجب ، مصطفي خان، احمد خان سلطان ، شيخ عبيد الله ، آذربايجان ، دارالفنون ، اطريش ، پياده نظام ،

تاریخ سند:1303ق

 

    (23)

عنوان: پرداخت مخارج شمع، روغن و چراغ امام زاده فاطمه بنت موسی بن جعفر در قریه محمدیه از دهات سیکاری

کلدواژه: امام زاده ، فاطمه بنت موسی بن جعفر، مخارج ،شمع، روغن و چراغ ، قریه محمدیه ، روستای سیکاری

تاریخ:1305ق

 

(24)

عنوان: نامه اداره بلدیه اصفهان به میرزا احمد خان رئیس اداره نظمیه مبنی بر درخواست ده نفر پلیس جهت پیشرفت کارها و دستور العملها

کلیدواژه: اداره بلدیه اصفهان، میرزا احمد خان ، رئیس اداره نظمیه، پلیس، ایالت جلیله اصفهان

تاریخ: 1326ق

 

 (25)

عنوان : رقم دستور العمل جیره جلودار و مهتر و علیق ده راس اسب از فوج نهاوند

كليدواژه : بروجرد ، نهاوند ، بختياري ، ظل السلطان ، امير اسمعيل ميرزا ، علي اكبر خان سرهنگ ، حكام محلي ، اسب ، رقم ، قواي نظامي فوج نهاوند ،

تاريخ : 1295ق

 

(26)

عنوان: اسناد و احكام ملبوس افواج نظامي و نوكران ولايات
کليدواژه ها: اصفهان ، افواج نظامي ، ظل السلطان ، نوكران ، پوشاك و لباس ، نظاميان ، ولايات ، امنيت ، ملبوس / لباس

تاريخ: 1302 ق

 

(27)

عنوان: دستخط ها و احكام ناصر الدين شاه درباره ولايات ﴿ برات ملبوس افواج ﴾
کليدواژه ها: اصفهان ، ناصر الدين شاه قاجار ، ولايات ، قواي نظامي ، پوشاك ، سواره نظام ، توپچي ، فوج سيلا خوري ، فوج جلالي اصفهاني ، فوج فريدني ، فوج چهارمحال

تاريخ: 1304 ق

 

(28)

عنوان: عريضه ظل السلطان به ناصر الدين شاه در باب ملبوس
کليدواژه ها: اصفهان ، ظل السلطان ، ناصر الدين شاه قاجار ، لباس و پوشاك ، برات ، امين السلطان ، سراج الملك ، ملبوس

تاریخ:***

 

 (29)

عنوان: التزام نامه عملی انبار های ذخیره دولتی

کلیدواژه: التزام نامه، انبارهای دولتی ، انبارهای ذخیره، مشیر الملک

تاریخ: 1304 ق

 

 (30)

عنوان : اداره جلیله نظمیه اصفهان ( 4 سند در یک پاکت)

1-     نامه امنای محترم اداره جلیله بلدیه بابت حقوق اجزای اداره نظمیه مطابق تصویب حضرت اشرف دامت شوکه

2-    تعیین حقوق پلیس اداره نظمیه توسط اعضاء محترم اداره بلدیه

3-    تعیین حقوق پلیس اداره نظمیه توسط اعضاء محترم اداره بلدیه مطابق کتابچه ممهور در تاریخ دهم صفر

4-    تعیین حقوق اجزای اداره نظمیه توسط اعضاء محترم اداره بلدیه

کلیدواژه: اداره جلیله بلدیه ،بلدیه اصفهان ، ظل السلطان ، هیات امناء بلدیه، حقوق، کارکنان،  اداره نظمیه، پلیس،

تاریخ: 1326

 

  ( 31)

عنوان : دستور ظل السلطان مبني بر رفع ظلم نسبت به يكي از اهالي حمرقان خلجستان

كليدواژه : ولايت عراق ، خلجستان ، قاهان ، حمرقان ، ظل السلطان ، سيد ابراهيم ، علی سلطان قاهانی ، عبداله ، حكم ، كدخدايان ، كشاورزي ، كشاورزان ، شكايات

تاريخ : 1297ق

 

 (32)

عنوان: مصالحه نامه منافع و مداخل جوزق و سیفی جات در مزرعه قریه بالان

کلیدواژه : مصالحه نامه، جوزق ، سیفی جات ، مزرعه، قریه بالان

تاریخ: 1320ق

 

  ( 33 )

عنوان: نامه دستخط ظل السلطان به مشیر الملک در ارتباط با امور خالص جات و رعایا

کلیدواژه : ظل السلطان، مشیر الملک، خالص جات ، رعایا

تاریخ:1308ق

 

  ( 34 )

عنوان:فهرست اموری که از لوازم بلدیه است و باید در مقام انجام آن بر آید و فهرست اموری که در آتیه باید انجام داد (فهرست وظایف و امور لازم الاجرا در بلدیه اصفهان )

کلیدواژه: اصفهان، اداره بلدیه، شرح وظایف، اداره نظمیه، تشکیل ادارات، اداره تنظیفیه، مرمت و حفر چاه، و ...

تاریخ:***

 

 ( 35 )

عنوان: رسید و تحویل اسلحه های اداره نظمیه اصفهان

کلیدواژه: اصفهان ، اداره نظمیه، اسلحه ، سلاح جنگی،

تاریخ : 1327ق

 

( 36 )

عنوان: تلگراف امین السلطان مبنی بر پرداخت مواجب سوار بختیاری به خرج عربستان  به ظل السلطان

کلیدواژه: تلگراف، ظل السلطان، امین السلطان ، مواجب ، بختیاری، عربستان 

تاریخ: 1306ق

 

  ( 37 )

عنوان: کارسازی دهات و مزارع ظل السلطان در بلوک کرون و لنجان

کلیدواژه : ظل السلطان، بلوک کرون ، لنجان ، کارسازی، دهات ، مزارع، روستا

تاریخ:1301ق

 

( 38 )

عنوان : سند فروش یک باب طویله و بهاروند ( ایوان و تراس) واقع در محله گلبهار به مبلغ 250 تومان توسط فرزندان میرزا هاشم

کلیدواژه: محله گلبهار ، سند فروش، طویله ، بهاروند ( ایوان و تراس) ، میرزا هاشم ، میرزا محمد علی، میرزا علی رضا،

تاریخ 1300ق

 

( 39 )

عنوان: واگذاری مدیری احضار اداره جلیله و دیوان عدلیه اصفهان به آقا میرزا احمد خان

کلیدواژه: اصفهان ، دیوان عدلیه، اداره جلیله اصفهان، آقا میرزا احمد خان

تاریخ: 1328ق

 

( 40)

عنوان: پرداخت حقوق و قیمت ملبوس و پوشاک اجزای نظمیه در محلات مختلف اصفهان

کلدواژه: اصفهان، پرداخت حقوق، قیمت، ملبوس ، پوشاک، اجزای نظمیه،محلات اصفهان، محله کوشک، بابلدشت،شهشان،خواجو،میدان امام، انجمن مقدس ملی،

تاریخ:1327ق

( 41)

عنوان:اجاره نامه یک باغ مشهور به باغ نو در محله لنبان اصفهان به مبلغ 115 تومان

کلدواژه: اصفهان ، محله لنبان، اجاره نامه، باغات، باغ نو،

تاریخ:1318ق

 

(42)

عنوان: برات سیورسات سوار چریک لرستان

کلیدواژه: لرستان، اداره نظمیه، قشون، سوار چریک، برات، سیورسات، خواربار ، علوفه

تاریخ:1305ق

 

(43)

عنوان: اجاره نامه بک باغ مشهور به باغ عبدالله خانی و چهار دانگ و هشت حبه  از مهرآباد و دو دانگ از باغ حاجی نجف در بابا المدار جی به قیمت 340 تومان در سه قسط

کلیدواژه: اصفهان، اجاره نامه، باغات، باغ عبدالله خانی، باغ مهرآباد ، باغ حاجی نجف، بابا المدار جی،

تاریخ: 1320ق

 

(44)

عنوان: صورت بنایی تیمچه نساجی و مخارج بنایی، خبازی و بازارچه اصفهان و جمع و خرج مال الاجاره کاروانسرا و تیمچه نساجی

کلیدواژه: اصفهان، کاروانسرا ، تیمچه نساجی، بازاچه ،صورت بنایی ، مخارج بنایی، خبازی، اصفهان                    

تاریخ: 1331ق

 

(45)

عنوان: درخواست همراهی کارگزاران  امور دیوانی اصفهان با میرزا حبیب الله سررشته دار اصفهانی و پرداخت مواجب وی به ظل السلطان

کلیدواژه: : اصفهان، امور دیوانی ، کارگزاران  میرزا حبیب الله سررشته دار اصفهانی، ظل السلطان ، پرداخت مواجب،

تاریخ: 1300ق

 

(46)

عنوان:نحوه جمع آوری مالیات از بلوکات و توابع دار السلطنه اصفهان

کلیدواژه: اصفهان ، دار السلطنه، مالیات، بلوکات ، مستوفیان، سررشته داران، امور دیوانی، امور مالی،

تاریخ: 1300ق

 

(47)

عنوان: تحویل توپ گروپ و ملزومات، گلوله، و باروت توسط میرزا مهدی خان، سرهنگ ذخیره توپخانه مبارکه اصفهان و دریافت قبض و جیره از او

کلیدواژه: توپخانه مبارکه اصفهان، توپ گروپ ، گلوله،باروت، میرزا مهدی خان ، قبض، جیره،

تاریخ: 1305ق

 

 (48)

عنوان : تخفبف مالیاتی به آقای سید حسین بابت متوجهات مزرعه ازوارچه براآن

کلیدواژه: سید حسین ، تخفبف مالیاتی ، مزرعه، قریه ازوارچه ، براآن

تاریخ:1297ق

 

 (49)

عنوان: اجاره شش دانگ یک باب کاروانسرای بابلدشت معروف به جماقیه و شش دانگ تیمچه نساجی و بازارچه جنب آن دکان صباغی، خبازی، و نجاری، و نعل بندی، و رواسی به مبلغ 9 تومان و 5 هزاردینار

کلید واژه: اصفهان، کاروانسرای بابلدشت، اجاره، کاروانسرای جماقیه، تیمچه نساجی، بازارچه ، صباغی، خبازی، نجاری، نعل بندی، رواسی

تاریخ: 1329ق

 

(50)

عنوان: مقرری تعیین شده برای آقای میرزا محمد حسن مجتهد نجفی و پرداخت آن توسط معتمد السلطان مشیر الملک،

کلید واژه: اصفهان، معتمد السلطان، مشیر الملک، میرزا محمد حسن مجتهد نجفی مقرری

تاریخ: 1303ق

 

( 51)

عنوان: تعیین مواجب برای میرزا جعفر خراسانی از جمله علمای دینی و پرداخت آن توسط معتمد السلطان مشیر الملک

کلیدواژه: اصفهان، معتمد السلطان، مشیر الملک، برای میرزا جعفر خراسانی ، علمای دینی، مواجب

تاریخ: 1302ق

 

(52)

عنوان: درخواست تخفیف مالیاتی توسط یکی از خدام سلطنتی ظل السلطان در قریه بنیان

کلیدواژه: ظل السلطان، تخفیف مالیاتی، خدام سلطنتی، قریه بنیان

تاریخ: 1298ق

 

 (53)

عنوان: ماموریت منع احشام عشایر جاف ازمعابر کردستان ( ناوخان، تیکلو، سقز و بانه) و پرداخت مستمری و تعهد پرداخت غرامت و خسارت توسط مشیر دیوان

کلیدواژه: مشیر دیوان، کردستان ، معابر، احشام، عشایر، جاف ، ناوخان، تیکلو، سقز و بانه، مستمری، غرامت

تاریخ: 1304ق

 

 (54)

عنوان: مصالحه نامه بیست و هفت (27) حبه و نیم از یک باب مزرعه موسوم به مزرعه شهرستان با کلیه توابع آن

کلیدواژه: اصفهان، بلوک شهرستان ، مزرعه، مصالحه نامه،مزرعه شهرستان،

تاریخ: 1252ق

 

 (55)

عنوان: صورت طلب لشکر نویس باشی و دستور حمل بار توسط صارم الدوله

کلیدواژه: صارم الدوله ، لشکر نویس باشی، حمل بار، صورت طلب

تاریخ: 1305ق

 

(56)

عنوان: نامه ظل السلطان به آقای عبدالباقی ارباب بابت پرداخت وجوه اصفهان و عراق و یزد

کلیدواژه: ظل السلطان ، عبدالباقی ارباب، اصفهان ، عراق ، یزد،

تاریخ:1308ق

 

(57)

عنوان: نامه ظل السلطان به مشیر الملک درباره انجام امور دیوانی و محاسبات

کلیدواژه: ظل السلطان ، مشیر الملک ، امور دیوانی ، محاسبات

تاریخ: 1307ق

 

 (58)

عنوان: مصالحه نامه منافع و مداخل افیون ، باقلا و جو حبه و نیم اربابی متفرقه

کلیدواژه: مصالحه نامه، منافع ، افیون ، باقلا ، جو

تاریخ:1320ق

 

 ( 59)

عنوان: کتابچه صورت حساب صارم الدوله از بابت وجوهات قشون 

کلیدواژه: کتابچه، صورت حساب ،صارم الدوله ، وجوهات، قشون ، امور مالی، مواجب

ویژگی خاص: مهر صارم الدوله

تاریخ : 1304 ق

 

 ( 60 )

عنوان: کتابچه صورت مواجب و سیورسات قشون صارم الدوله،

کلیدواژه: کتابچه، صورت مواجب، سیورسات، قشون ، صارم الدوله،مالیات، روستا ها

تاریخ: 1302ق

 

 ( 61)

عنوان: کتابچه جمع و خرج روستای مهیار و ابواب جمعی میرزا علی مستوفی مطابق با دستور العمل دیوانی

کلیدواژه: کتابچه، روستای مهیار، ابواب جمعی ، میرزا علی مستوفی، امور دیوانی، جمع و خرج

تاریخ : 1293ق

 

 ( 62 )

عنوان: کتابچه مفاصاحساب قریه مهیار و ابواب جمعی میرزا احمد اسماعیل خان تفنگدار باشی

کلیدواژه : کتابچه، مفاصاحساب؛ قریه مهیار، میرزا احمد اسماعیل خان تفنگدار باشی،

تاریخ: 1307ق

 

 ( 63 )

عنوان: کتابچه مفاصاحساب قریه مهیار و ابواب جمعی میرزا احمد اسماعیل خان تفنگدار باشی

کلیدواژه : کتابچه، مفاصاحساب؛ قریه مهیار، میرزا احمد اسماعیل خان تفنگدار باشی،

تاریخ: 1306ق

 

  ( 64)

عنوان: کتابچه مساحت و تقسیم املاک و صحاری و باغات قریه بالان از بلوک النج لنجان

کلیدواژه : کتابچه، املاک ، صحاری، باغات، قریه بالان، بلوک النج لنجان

تاریخ: 1308ق

 

 

  ( 65 )

عنوان: طومار اسناد و قباله جات و کتابچه های مرحوم احتشام السلطنه در سال 1307 ق

کلید واژه ها : احتشام السلطنه، ملک التجار ، کتابچه دیوانی، قباله جات، مصالحه نامه ها، آبادی و روستا، براآن

تاریخ: 1307ق

اندازه: طول 90 ساتتیمتر ، عرض 20 سانتیمتر

 

 (66)

عنوان: طومار برآورد مخارج تعمیر عمارت دیوانی نارین قلعه شهر میبد

کلیدواژه: نارین قلعه، میبد، طومار، مخارج، تعمیر، عمارت دیوانی

تاریخ: 1305ق

اندازه: طول 1 متر و عرض 18 ساتنیمتر

 

 ( 67 )

عنوان: طومار انتقال اموال مشیر الملک به حاجی آقا محمد ملک التجار،

کلیدواژه: طومار،اموال، حاجی ملک التجار، مشیر الملک، عصارخانه، بازارعربها، دکان، کاروانسرا، باغ، مام، آبادی و روستا،

تاریخ : 1308ق

اندازه: طول 75/1متر و عرض 5/13 سانتیمتر،

 

 ( 68 )

عنوان: طومار اسباب و اثاثیه احتشام السلطنه که به صندوقدارخود، سیف الله بیک تحویل داده شده است.

کلید واژه : طومار، احتشام السلطنه، اسباب و اثاثیه، سیف الله بیک، لیست اموال، کتاب، ظروف، چراغ،

تاریخ: 1305ق

اندازه: طول 3 متر، عرض 16 سانتیمتر

 

  ( 69 )

عنوان: طومار اسباب و اثایه شخصی احتشام السلطنه، که به رویت مشیر الملک رسیده و توسط علی اکبر مکاری حمل شده است.

کلید واژه: طومار، اسباب و اثاثیه، حتشام السلطنه، ، علی اکبر مکاری ، لیست اموال،

تاریخ : 1306ق

اندازه، طول 40/3 متر،  عرض 21 سانتیمتر،

 

 

(70)

عنوان: طومار اجاره چند پارچه املاک، دکان و حمام به اقای سید محمد تاجر قزوینی توسط مشیر الملک

کلیدواژه: اصفهان، مشیر الملک ، سید محمد تاجر قزوینی ، طومار اجاره  نامه ، املاک، دکان ، حمام

تاریخ:1317ق

اندازه: طول3 متر و عرض 25 ساتتیمتر

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.