کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


کنفرانس استفاده و استفاده مجدد از محتوای دیجیتالی

این کنفرانس به بررسی چالش ها و فرصت های آینده شبکه ای، که به منابع دیجیتالی در دسترس سالیان اخیر بسیار مرتبط است، می پردازد. کتابخانه ها به عنوان نهادهایی با ثبات و قابل اعتماد، باید نسبت به این واقعیت  آگاه باشند که محتوای دیجیتالی و خدمات ارائه منابع دیجیتالی نیاز به توجه و منابع روزافزون برای تداوم در ارائه ارزش به کاربر دارد. توسعه پایدار، موضوع را فراتر از حفاظت از محتوا، داده و ابرداده، تحت پوشش قرار می دهد.

 گفتنی است این کنفرانس دو سخنران کلیدی دارد. اولین سخنران کلیدی،  Martin Kalfatovic (از کتابخانه اسمیتسومیان، USA) است. وی «آموخته های کتابخانه میراث تنوع زیستی در رشد و توسعه پایدار» را به اشتراک می گذارد و در رابطه با اینکه راه های رسیدن به این دست آوردها در سایر پروژه های دیجیتالی چیست، بحث خواهد کرد.

 سخنران کلیدی دوم نیز، Niklas Lindström ( از کتابخانه ملی سوئد)  است که در خصوص امکانات، بهترین اقدامات و چالش های داده های مرتبط به بحث می پردازد.

 ارائه های دیگر شامل موارد ذیل است:

 - مفهوم داده های باز، شامل مسائل حقوقی و فنی، و نمونه های الهام بخش OpenGLAM؛

  • - نمونه هایی از مبادله اطلاعات بین شناسه های ISNI و سایر سیستم ها؛
  • - تجربیاتی  با  crowdscourcing  و crowdfundin؛
  • - نگهداری بلند مدت از منابع داده های باز مرتبط؛
  • - موضوعات مرتبط در خصوص ناشران؛
  • - توازن بین دیجیتالی شدن، دسترس پذیری، و حفاظت از کتابخانه های دیجیتالی.پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.