کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


منصوریان در کارگاه «آشنایی با روش های مطالعه مولد»

 دکتر منصوریان در کارگاه «آشنایی با روش های مطالعه مولد» ضمن تشریح عناصر هشت ضلعی مطالعه گفت: مطالعه ای که منجر به تغییر و تحولی مثبت در رفتار، افکار، یا احساس خواننده شود مولد خواهد بود به نحوی که او بتواند دستاورد آن را هر چند ناچیز در یکی از عرصه ها ببیند

 

  

 کارگاه «آشنایی با روش های مطالعه مولد» شنبه (13 اردیبهشت 1393) از ساعت 10 با تدریس دکتر یزدان منصوریان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در سرای اهل قلم بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد

 

 

 

 

 

مطالعه مستقل و مستمر

وی گفت: مطالعه مستقل یکی از مهارتهای سواد اطلاعاتی است. سواد اطلاعاتی مجموعه مهارت هایی است که فرد را قادر می کند اولا نیاز اطلاعاتی خود را بشناسد و بعد با منابع پاسخگویی به این نیاز آشنا شده باشد و در گام بعد بتواند در این منابع جستجو کند و بهترین گزینه ها را انتخاب کند و دانش جدید را چنان با دانش پیشین خود تلفیق کند که منجر به دانش جدید شود یا به حل مساله بپردازد و همه این گام ها را با رعایت ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، و قانونی انجام دهد. مطالعه مستمر یکی از مبانی یادگیری مادام العمر است. افراد برخوردار از مهارت مطالعه مستقل، چگونه آموختن را آموخته‌اند. آنان بدون کمک دیگران می‌توانند نیازهای اطلاعاتی خود را بشناسند، بهترین منابع پاسخگوی این نیازها را بیابند و به نحو موثری از آنها استفاده کنند. و خواننده موفق کسی است که مهارت مطالعه مستقل را آموخته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه متناسب و متعادل

 

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: منبعی که برای مطالعه انتخاب می‌شود، باید متناسب با نیاز خواننده باشد. افراط در مطالعه نیز به هیچ وجه مطلوب نیست. این افراط هم به زمان مطالعه مربوط است و هم به نوع مطلبی که خوانده می‌شود. و خواننده موفق کسی نیست که بی وقفه در حال خواندن است. کمیت مطالعهاولویت نیست بلکه کیفیت مطالعه مهم است 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه مفرح و متنوع

وی ادامه داد: این وجه مربوط به جنبه های روان شناختی است. مطالعه خوب مطالعه ای است که شادی بخش باشد. لذت خواندن به تنهایی هدف ارزشمندی است که نباید نادیده گرفته شود. مفرح بودن باعث استمرار می شود.این هشت ضلع به هم ربط دارند وقتی مطالعه مفرح باشد مطالع مستمر، مدوامت می یابد. خواندن باید همراه با شادی و لذت و تفریح باشد و الّا فرد از خواندن خسته می شود.و مطالعه متنوع نیز این است که مطالعه را فقط به یک فرد یا یک موضوع خاص محدود نکنیم تا فرصت های خوب اطلاعاتی از دست نرود. وی در این مبحث به مقاله حرمان اطلاعاتی خود اشاره نمود و ادامه داد حرمان به این معنا است که فرد خود را دچار محرومیت خود خواسته از منابع نکند. یکی از دلایل حرمان اطلاعاتی در دانشجویان و دانش آموزان تاکید مفرط بر امتحانات پایان ترم است

 

 

.

 

مطالعه مستند و مکمل

وی ادامه داد: بحث استناد در مطالعه بسیار مهم است. خوانندگان باید در انتخاب منابعی که مطالعه می‌کنند دقیق و نکته‌سنج باشند. نباید همه چیز را مطالعه کرد و باید همواره در جستجوی بهترین آثار بود. اولویت با منابعی است که به ارتقاء دانش و بینش ما کمک کنند. و مطالعه هریک به تکمیل اطلاعاتی که از منابع دیگر کسب کرده‌ایم منجر شود

 

 

.

 

مطالعه موازی و متقارن

منصوریان اظهار داشت: در فرآیند مطالعه نباید خود را به یک منبع محدود کنیم. بهتر است چندین منبع درباره یک موضوع مطالعه شود. باید همواره آراء و اندیشه‌های گوناگون را بررسی و مقایسه کنیم. این بررسی و مقایسه ما را به تحلیلها و تفسیرهای تازه‌ای می‌رساند. در روند پویایی و باروری اندیشه موثر خواهد بود. در مطالعه هر موضوع به وجوه مختلف آن توجه کنید

 

 

.

 

مطالعه منتقدانه و موشکافانه

وی گفت: یکی دیگر از مهارتهای خوانندگان موفق مهارت تفکر انتقادی است. تعامل خواننده با متنی که مطالعه می‌کند باید همراه با تامل و تدبّر باشد.خواننده در حد یک گیرنده غیرفعال به ضبط مطالبی که می‌خواند نپردازد. خواننده باید به آنچه می‌خواند با نگاهی تحلیلی بیاندیشد. خواننده باید بتواند درباره درستی یا نادرستی آنچه می‌خواند قضاوت کند. پس از مطالعه هر اثر پرسشهایی آنچه خوانده اید مطرح کنید. آیا می توانید پاسخهای دقیقی به این پرسشها ارائه کنید؟

مطالعه موثر و مولد

وی ادامه داد: مطالعه ای که منجر به تغییر و تحولی مثبت در رفتار، افکار، یا احساس خواننده شود مولد خواهد بود به نحوی که او بتواند دستاورد آن را هر چند ناچیز در یکی از عرصه ها ببیند. نیازی نیست این تغییر بسیار چشمگیر باشد. حتی اگر مطالعهء پاراگرافی کوتاه از مقاله یا کتابی بتواند لحظه‌ای ما را از روزمرگی جدا کند، نکته‌ای به ما بیاموزد، به فکر فرو برد، یا لحظات شاد و مفرحی برایمان بیافریند، مصداقی از مطالعه مولد است

 

 

.

 

وی تصریح کرد: وقتی به هشت ضلع قبلی توجه کنیم، در نهایت مطالعه موثر و مولد خواهد بود. مطالعه موثر منجر به تحقق یادگیری فعال می شود. یادگیری فعال یکی از پایدارترین انواع یادگیری است. این یادگیری یا در ارتقاء دانش خواننده تجلی می‌یابد یا در نگرش و رفتار او .مطالعه مولد مربوط به فراورده‌ای است که در فرایند مطالعه حاصل می‌شود. افرادی در مطالعه موفق‌اند که بر ‌اساس آنچه می‌خوانند، مطالب تازه‌ای تولید کنند.... و به مشارکت در تولید دانش جدید بپردازند. اولین گامی که مطالعه موثر و مولد دارد؛ شکستن روز مرگی است. هر گاه بتوان با خواندن در یکی از این سطوح -مولد بودن مطالعه در سطح رفتاری، مولد بودن مطالعه در سطح شناختی، مولد بودن مطالعه در سطح عاطفی، مولد بودن مطالعه در سطح اجتماعی- تغییر را دید مطالعه مولد رخ داده است

 

 

 
 

 

 

 

 

گام‌های عملی در مطالعه مولد 

»

 

وی در ادامه درباره «گام‌های عملی در مطالعه مولد» سخن گفت: اولین گام برای رسیدن به مطالعه مولد نوشتن درباره ی چیزی است که می خوانیم این نوشتن می تواند غیر رسمی، کوتاه و مختصر باشد. درباره آنچه می‌خوانید، بنویسید. درباره آنچه می‌خوانید، با دیگران صحبت کنید. از فن مطالعه خوشه‌ای استفاده کنید بدین معنا که راجع به یک موضوع چندین مطلب را با هم بخوانید. شبکه‌ای از مطالب مرتبط ترسیم کنید. اهمیت آهسته‌خوانی و گزیده‌خوانی را از یاد نبرید. فرصت‌های کوتاه خواندن را مغتنم بشمارید

 

 

پیشنهادهایی ساده و کاربردی برای مطالعه مولد

سپس منصوریان پیشنهادهایی ساده و کاربردی برای مطالعه مولد ارائه کرد و اظهار داشت: همیشه مطلبی خواندنی همراه داشته باشید، و از فرصتهای کوتاه خواندن استفاده کنید. برای شروع تمرین خواندن، داستانهای کوتاه بخوانید. بعضی از این داستانها شاهکارند! وبلاگی ساده درست کنید و درباره آثاری که می خوانید نظرتان را منتشر سازید. یکی از آثار کلاسیک را از نزدیکترین کتابخانه امانت بگیرید و با حوصله بخوانید. در پایان هر هفته درباره آنچه در آن هفته آموخته اید چند خط بنویسید. از خواندن لذت ببرید و به سودمندی آن اطمینان داشته باشید

 

 

.

 

وی در پایان در اینکه چه مطالعه ای مولد است، گفت: مطالعه‌ای که در سطح شناختی به تولید معرفت منجر شود. مطالعه‌ای که در سطح رفتاری یادگیری پایدار بیافریند. و قدرت تحلیل و تفکر خواننده را ارتقاء بخشد. و در سطح عاطفی، برای خواننده شادی‌آفرین باشد. و در سطح اجتماعی در خدمت صلح و مدارا باشد. و افق تازه‌ای در ذهن بگشاید و چرخه ی روزمرگی را بشکند؛ مولد است اما نیازی نیست یک مطالعه لزوما تمام این موارد را به همراه داشته باشد

 

 

گفتنی است در این جلسه دکتر حسن کیانی و محمود شمسبد، اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) نیز مطالب مفیدی را ذکر کردند و در انتها حضار به پرسش و پاسخ پرداختند

 

 

کیانی گفت: متاسفانه ایران در جدول یونسکو در بحث مطالعه در رده های پایین جدول قرار دارد و پیشنهاد کرد درس «مطالعه در کتابخانه» در مدارس تدریس شود

 

 

منصوریان ادامه داد: کتابدار مدرسه و آموزشگاهی یکی از ضروریات توسعه فرهنگ مطالعه در یک کشور است. حذف پست کتابدار از آموزش و پرورش توجیه کارشناسی ندارد اگر می خواهیم فرهنگ مطالعه گسترش پیدا کند اولین گام توسعه و تجهیز کتابخانه های مدارس است. اگر چند کار همزمان انجام شود می تواند در آینده ای نزدیک ثمرات خود را نشان دهد. لذا باید کتابخانه های مدارس تجهیز شود. پست کتابدار به کتابخانه های آموزشی برگردد. هماهنگ با این کار، معلمان آموزش داده شوند که دانش آموزان به کتابخانه ارجاع داده شوند

وی گریزی به بحث آهسته خوانی زد و گفت: در آهسته خوانی مطالعه ای موثز است که منجر به درک مطلب و ارتقاء دانش و معرفت خواننده شود و این فعالیت ذهنی است که زمان بر نیز می باشد. ذهن انسان فرصتی برای تحلیل و تجزیه آنچه خوانده، دارد. آهسته خوانی توصیه ای منطقی است برای اینکه بیش از آنکه نگران حجم مطالبی که میخوانیم باشیم نگران فهم مطلب هستیم. اگر تندخوانی با کیفیت همراه نباشد مطلوب نیست و آهسته خوانی به معنای کندی نیست بلکه به معنای ژرف نگری و تامل پذیری و تامل و تدبر است

 

 

 

 

 منصوریان در ادامه گفت: مهارت مطالعه مستقل زمینه ساز استمرار در مطالعه است. مطالعه فرایندی مقطعی نیست، و زمانی موثر است که همیشگی باشد. مستمر بودن به معنای این است که مطالعه فرآیندی همیشگی است و زمینه ساز یادگیری مادام العمر است و یادگیری مادام العمر یک نوع مهارت است و بنیاد یادگیری مادام العمر، مطالعه است. مطالعه مستمر و مستقل مکمل هم هستند. زمانی که فرد در انتخاب منابع مستقل شد می تواند مطالعه خود را استمرار دهد

 

به گزارش خبرنگار لیزنا، دکتر منصوریان گفت: هشت ضلعی مطالعه را پیشنهاد کردم که شامل: «مطالعه مستقل و مستمر»، «مطالعه متناسب و متعادل»، «مطالعه مفرح و متنوع»، «مطالعه مستند و مکمل»، «مطالعه موازی و متقارن»، «مطالعه منسجم و منظم»، «مطالعه منتقدانه و موشکافانه»، و «مطالعه موثر و مولد» است و در این نشست درباره آن صحبت خواهیم کرد

 

  
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.