کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


دسترسي در سطح وسيع و آسان جز با ديجيتال سازي منابع آرشيوي امكان پذير نيست

به گزارش لیزنا، دكتر صالحي با بيان دستاوردهاي اجلاس آرشيو هاي ملي ( ايكا) در اسپانيا گفت: اين اجلاس با هدف نشست سران آرشيو هاي ملي و جلسات  كارشناسي برگزار گرديد و در جلساتي كه در حاشيه اجلاس ايكا داشتيم و با بيش از 10 رئيس آرشيو كشور هاي  مختلف ملاقات و گفتگو كرديم و همگي تمايل به همكاري و انتقال تجربيات داشتند.

 وي در ادامه اين مصاحبه با اشاره به شعار ايكا در اين دوره  "آرشيو ملي و صنايع فرهنگي" افزود: يكي از مباحث زير بنايي در اين اجلاس در زمينه دسترسي پژوهشگران و مردم بيش از پيش به منابع و اسناد و مدارك موجود در آرشيو هاي ملي است .

 صالحي با بيان اين نكته كه دسترسي در سطح وسيع و آسان جز با ديجيتال سازي منابع آرشيوي امكان پذير نيست ، تصريح كرد: متاسفانه شرايط كنوني دنيا در زمينه ديجيتالي شدن منابع جز تعداد محدودي از كشور ها خوب و رضايت بخش نيست و يكي از اهداف ما براي شركت در اين اجلاس استفاده از دستاوردها و تجربيات كشورهاي پيشرو در حوزه ديجيتال سازي اسناد و منابع بود.

 صالحي : كتاب دانش گذشته را به اينده منتقل مي كند

 دكتر صالحي در بخش ديگري از اين گفتگو كه از راديو كتاب پخش مي گرديد گفت:كتابخانه ملي ما در مقايسه با كتابخانه ملي اسپانيا از نظر فضا و امكانات شرايط بهتري دارد ليكن در بازديدي كه از سه كتابخانه عمده اسپانيا داشتم و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و آمار و ارقام ، متاسفانه جوانان، نخبگان  از امكانات و ذخاير اين كانون بي نظير فرهنگي در سطح كشور بي اطلاع هستند.

  وي در جاي ديگري از سخنانش از با اشاره به عملكرد سازمان اسناد و كتابخانه ملي افزود: چند برنامه در دستور كار سازمان ما قرار دارد كه از عمده ترين آن ها مي توان به بازشناسي هويت و جايگاه كتابخانه ملي در سطح ملي، ديجيتال سازي منابع جهت در دسترس قرار گرفتن آن ها، توسعه نسخ خطي از طريق خريد، امانت، اهدا و وقف و راه هاي ديگر جهت نگهداري صحيح اين گنجينه هاي ارزشمند، توسعه روابط بين الملل و به طور خاص توريسم فرهنگي، مجامع بين المللي و رابطه مستمر با كتابخانه ها و آرشيو هاي سراسر دنيا، دسترسي پژوهشگران استاني به اسناد مورد نيز خود در سطح استاني از طريق مراكز استاني سازمان اسناد و كتابخانه ملي و گسترش همكاري و هماهنگي با ديگر نهادهاي كتابخانه اي و اسنادي كشور اشاره كرد.

 
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.