کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


کتاب الکترونیک در برابر کتاب چاپی

کزاراشی توسط لی راینه (Lee Rainie) و ماوی دوگان (Maeve Duggan) در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است که میزان استفاده کتاب الکترونیک و کتاب چاپی را با یکدیگر مقایسه میکند. این گزارش مربوط به تحقیقی است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲ از جمعیت ۲۲۵۲ نفری از آمریکایی بالای ۱۶ سال به عمل آمده است. خلاصه یافته های این گزارش به این صورت است:

- از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ نسبت آمریکایی های بالای ۱۶ سال که کتاب الکترونیک میخوانند از ۱۶ درصد به ۲۳ درصد رسیده است. و نسبت امریکایی های بالای ۱۶ سال که کتاب چاپی میخوانند از ۷۲ درصد به ۶۷ درصد رسیده است.

- نسبت خوانندگان بالای ۱۶ سال کتاب از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ تغییر کوچکی داشته است و از ۷۵ درصد به ۷۸ درصد رسیده است که به لحاظ آماری معنی دار نیست.

- امانت گیرندگان از کتابخانه ها در طول زمان مذکور از ۳ درصد به ۵ درصد رسیده اند.

چه کسانی کتاب الکترونیک میخوانند؟

- بیتشرین جمعیتی که کتاب الکترونیک میخوانند در بین افرادی است که تحصیلات عالی دارند و درآمد آنها بیش از ۷۵۰۰۰ دلار  است. به لحاظ سنی این اکثر افراد بین ۳۰ تا ۴۹ سال دارند.

وضعیت کسانی که  گفته اند در سال گذشته حداقل یک کتاب الکترونیک خوانده اند به قرار زیر است:

 

دسامبر ۲۰۱۱

(افراد کتابخوان=۲۴۷۴ نفر)

نوامبر ۲۰۱۲

(افراد کتابخوان= ۱۷۵۴ نفر)

میزان تغییر

کل خوانندگان

۲۱ درصد

۳۰ درصد

۹+

مردان

۲۲

۳۰

۸+

زنان

۲۰

۳۱

۱۱+

سن

     

۱۶-۱۷

۱۳

۲۸

۱۵+

۱۸-۲۹

۲۵

۳۱

۶+

۳۰-۴۹

۲۵

۴۱

۱۶+

۵۰-۶۴

۱۹

۲۳

۴+

بالای ۶۵

۱۲

۲۰

۸+

جغرافیا

     

شهرنشین‌ها

۲۲

۳۴

۱۲+

حومه نشین ها

۲۲

۳۲

۱۰+

روستاییان

۱۷

۲۰

۳+

 

کتابخوانها چه میخوانند

- ۸۹ درصد از کتابخوانها گفته اند که حداقل یک کتاب چاپی در طول ۱۲ ماه گذشته خوانده اند.

- ۳۰ درصد از کتابخوانها گفته اند که حداقل یک کتاب الکترونیک در طول ۱۲ ماه گذشته  خوانده اند.

- ۱۷ درصد از کتابخوانها گفته اند که حداقل به یک کتاب صوتی در طول سال گذشته گوش داده اند.

- میانگین تعداد کتابهای مطالعه شده توسط کتابخوان ها ۱۵ کتاب است و میانه تعداد کتاب ها ۶ است (۵۰ درصد بیش از ۶ کتاب خوانده اند و ۵۰ درصد کمتر از ۶ کتاب)

 

کل جمعیت کتابخوان

میانگین تعداد کتابهای مطالعه شده توسط افراد کتابخوان

میانه تعداد کتابهای مطالعه شده توسط افراد کتابخوان

کل خوانندگان

۷۵ %

۱۵

۶

مردان (جمعیت=۱۰۵۹)

۷۰%

۱۳

۳

زنان(جمعیت=۱۱۹۳)

۸۱%

۱۷

۸

سن

     

۱۶-۱۷

۹۰%

۱۳

۵

۱۸-۲۹

۸۰%

۱۳

۷

۳۰-۴۹

۷۷%

۱۶

۷

۵۰-۶۴

۷۲%

۱۵

۶

بالای ۶۵

۶۷%

۱۸

۷

جغرافیا

     

شهرنشین‌ها

۷۸%

۱۴

۶

حومه نشین ها

۷۵%

۱۶

۷

روستاییان

۷۲%

۱۷

۷

منبع: مرکز تحقیقات PEW

یادداشت: در مواجهه با رسانه جدید دو دسته نگرش مشاهده میشود: دسته ای ظهور رسانه جدید را انقلابی شگرف میدانند که رسانه پیشین را منسوخ خواهد کرد. دسته دیگر ظهور رسانه جدید را برابر با شر میدانند و سعی میکنند رشد و توسعه آن را امری مضر و شیطانی جلوه گر نمایند. با توجه به آنچه بر رسانه ها گذشته است هر دوی این دیدگاه ها فارغ از عقلانیت کافی به نظر میرسند. تاریخ نشان داده است که رسانه ها با یکدیگر مصالحه میکنند، رسانه قدیمی تر بخشی از کارکرد قدیمی خود را به رسانه جدید میدهد و در کنار رسانه جدید کارکرد جدیدی نیز پیدا میکند. کتاب نیز چیزی ورای این سنت تاریخی نیست.

گزارشی که پیشتر خلاصه آن گفته شد از آن دسته گزارشهایی بود که میخواست به صورت ضمنی غلبه کتاب الکترونیک را بر کتاب چاپی در اینده نشان دهد.  عموما با استناد به این گزارش ها افراد نشان میدهند که استفاده از کتاب الکترونیک رفته رفته افزایش می یاید و در قدم بعدی این استباط نیز بدان افزوده میشود که کتاب الکترونیک جای کتاب چاپی را میگیرد اما از هیچ کجای این آمار و تحقیق نمیتوان چنین استنباطی کرد. شاید درستتر باشد که بگوییم مردم آمریکا در کنار خواندن کتاب های چاپی به کتاب الکترونیک نیز علاقه مند شده اند و این علاقه روز به روز بیشتر میشود.
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.