کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


سرفصلهای اصلی همایش ملی گردشگری

مـقـدمــه

از نمودهـای هویت هرشهر، تجلـی فرهنگ آن است که عـلاوه بر ویـژگـی‌های طبیعی و نحوۀ رفتار مردم، از طریق فضاهای شهری آن شناخته می‌شود. محله‌ها به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم در هویت شهر، ریشه در زمان و مکان داشته و با فرهنگ و تمدن آن جامعه، پیوندی ناگسستنی دارند. محله‌های شهری از کانون‌های مهم شکل‌گیری هویت فـرهنگـی و اجـتمـاعی مردم هستند و ضـروری است تا در چهارچوب طرح‌های مناسب، الگوها و روش‌هایی برای حمایت از این عناصر هویت ارائه داده شود.

در راستای تحقق توسعۀ پایدار شهری و ارتقای هویت شهر، توسعۀ‌ محله‌ها و هویت بخشی به آنها می‌تواند از عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگـری محلـه‌ و جذب گردشگـران داخلی و خارجی قلمداد شود. محله‌های اصفهان با دارا بودن پیشینۀ غنی  فرهنگ و تمدن، در این زمینه می‌تواند بیش از پیش مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

کمیتۀ گردشگری سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان،  با توجه به این مهم در نظر دارد؛ همایش ملی گردشگری محله‌های اصفهان و ارتقای هویت شهری را برگزار ‌نماید.

 

اهداف کلی

1 شناسایی نقش گردشگری محله در ارتقای هویت محله‌های شهری؛

2 شناسایی نقش گردشگری محله در توسعۀ پایدار شهری؛

3 شناسایی سیاست‌های توسعۀ گردشگری محله‌های شهری؛

4 بهره‌گیری از تجارب جهانی توسعۀ گردشگری محله‌ها؛

5 ارائه ایده‌های نو در جهت توسعۀ گردشگری محله‌؛

6 بهره‌گیری از تجارب اندیشمندان و صاحب نظران در جهت توسعۀ 

گردشگری محله.

محورهای پیشنهادی

        اجتماعی –  فرهنگی

ابعاد مختلف تاثیرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری محله‌؛

راهکارهای افزایش هویت اجتماعی محله از طریق جذب گردشگر؛

ظرفیت‌سنجی اجتماعی و فرهنگی گروه‌های هدف گردشگری؛

آسیب شناسی اجتماعی محله‌ها در جذب گردشگر؛

توسعۀ گردشگری محله و نقش آن در عدالت اجتماعی شهر؛

شیوه‌های توانمندسازی اجتماعی محله‌ها در جذب گردشگر؛

 

       کالبدی و محیطی        

تاثیرات کالبدی فضاهای گردشگری بر محله؛

سامان‌دهی محله‌ها و نقش آن در جذب گردشگر؛

گردشگری محله و نقش آن در جذب گردشگر؛

آسیب شناسی کالبدی محله‌ها و نقش آن در جذب گردشگر؛

راهکارهای افزایش آگاهی ساکنین نسبت به اهمیت فضاهای محله؛

سامان‌دهی کاربری اراضی محله‌؛

پیشگیری از ایجاد انواع آلودگی در محله ( هوا، صوت و ...)؛

راهکارهای تغییر الگوی ترافیکی در محله.

       مدیریت شهری          

نقش مدیران شهری در توسعۀ گردشگری محله؛

معتمدین محلی و نقش آنان در توسعۀ گردشگری محله؛

تجارب جهانی، مدیریت شهری و گردشگری محله؛

پیشینۀ تقسیم و مدیریت آب در محله‌های اصفهان.

 

 

     اقـتـصـادی

تاثیرگردشگری بر اقتصاد محله؛

راهکارهای افزایش انگیزۀ سرمایه‌گذاری در توسعۀ گردشگری محله؛

نقش گردشگری محله بر بازسازی مراکز اقتصادی محله؛

ضرورت‌های اقتصادی توسعۀ گردشگری محله.

 

 

محله‌های شهری اصفهان و فرصت‌های گردشگری

مدیریت محله‌ها و چگونگی نظم آن در دوره‌های مختلف تاریخی؛

فرهنگ پهلوانی در محله‌ها و گردشگری؛

مبانی دینی و هویت مذهبی محله‌ها و جذب گردشگر؛

اقلیت‌های دینی، محله‌ها و جاذبه‌های گردشگری؛

بازارچه‌های محله‌ای و جاذبه‌های گردشگری؛

نقش محله‌ها در گذراندن اوقات فراغت شهروندان‌.

           محله،گردشگری و فرهنگ عامه

محله‌های اصفهان در نگاه گردشگران؛

جایگاه محله‌ها در گردشگری تاریخی؛

میراث ملموس و ناملموس محله‌ها و گردشگری؛

شاخص‌ نمایی محله‌ها و گردشگری؛

باغ محله‌های شهری و گردشگری؛

شهر اسلامی، محله و گردشگری؛

(مهمان گردشگری) و نقش آن در توسعۀ گردشگری؛

محله، گردشگری و شهر خلاق؛

پیشینۀ تاریخی محله‌های اصفهان.

 

 

 

ضمنـاً مقالات برگزیده در مجموعه مقـالات همایش بـه چاپ رسیده و بـه صاحبان مـقالات بـرتـر جـوایـز ارزنـده‌ای تعلق خواهد گرفت.
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.