کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


تحلیل و بازآفرينی نقش كتابداران و اطلاع رسانان در عصر تحول

تحلیل و بازآفرينی نقش كتابداران و اطلاع رسانان در عصر تحول"

مقالات ھفتمین ھمايشكتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رشت ١٩  اسفند ١٣٨٢ . تھران:  مركز مدارك علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، ١٣٨٣

رحمت الله فتاحي

چکيده

حوزه کتابداري و اطلاع رسانی، همانند بسیاري از حوزه هاي دانش بشري، در تعامل با جامعه و شرائط جدیدي که به وجود آمده است از تحولات گوناگون عصر خود تاثیر گرفته و بر آنها نیز تاثیر می گذارد

. طی دو دهه اخیر که فناوریهاي جدید کاربرد گسترده اي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی یافته و محیط اطلاعاتی بسیار متحول شده است، تلاشهایی به منظور بازنگري در نقش و کارکردهاي کتابداران صورت گرفته و می گیرد که بیانگر واکنش منطقی حرفه نسبت به تحولات و شرایط است

. مقاله حاضر با رویکردي تحلیلی به بررسی دیدگاههاي صاحب نظران در زمینه آینده حرفه کتابداري و اطلاع رسانی پرداخته و تلاش دارد تا آنچه را که باید به منزله نقش جدید این حرفه تعریف و تبیین گردد مورد ارزیابی قرار دهد . از جمله زمینه هایی که لازم است کتابداران در آنها به طور جدي ایفاي نقش کنند مدیریت دانش، طراحی نظامهاي اطلاعاتی کاربرمدار، گزینش کیفی منابع اطلاعاتی، مشاوره اطلاعاتی و پژوهشی، ارائه خدمات مرجع از راه دور، آموزش سواداطلاعاتی و توانمند سازي جامعه می باشد . مقاله با ارائه چارچوب نظري و

راهکارهاي تحقق نقش جدید کتابداران، بویژه همخوان سازي برنامه هاي آموزشی با شرایط و نیازهاي جدید و افزایش برون گرایی به جاي واگرایی، راهبري به جاي دنباله روي، خلاقیت به جاي تکرار، به ارائه معیارهایی جدید براي ارزیابی خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می پردازد

. در پایان، این گونه نتیجه گیري می کند که حرفه  کتابداري و اطلاع رسانی با تبیین نقش جدید خود همچنان مدیریت حوزه اطلاعات و اطلاع رسانی را در آینده نیز در کنترل خود خواهد داشت

 ضرورت بازنگري و بازآفريني نقشهاي جديد

حرفه كتابداري و اطلاع رساني، همانند بسياري از حوزه هاي دانش بشري، در تعامل مستقيم و غير مستقيم با جامعه است  . به همين دليل، از تحولات گوناگون عصر خود تاثير گرفته و بر آنها تاثير مي  گذارد

. در دو دهه اخير كه دامنه و سرعت تحولات، بويژه تحولات ناشي از فناوريهاي نوين افزايش قابل  ملاحظه اي يافته است، كتابداران نيز در پاسخ به اين تحولات به بازنگري در مسئوليتها و كاركردهاي خود پرداخته است

. اين امر رويكردي منطقي و طبيعي براي تداوم تعامل با جامعه، و راهكاري براي

 چنين واكنشي در راستاي اين هدف است كه كتابداران همواره در تلاش بوده اند تا نقش  تاريخي خود را در توسعه جامعه و پشتيباني برنامه هاي عمراني و اجتماعي به خوبي ايفا كنند

برای مطالعه کامل این مقاله بر روی دانلود کل مقاله کلیک نمایید.
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.