کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


برگزاری نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی در بهمن ماه 92

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نخستین کنفرانس  ملی کتابخانه دیجیتالی را با هدف بازنگری در عملکرد و فعالیت های علمی و اجرایی صورت گرفته به منظور طراحی و اجرای برنامه ریزی مناسب  متناسب با واقعیت های موجود برای آینده این حوزه در کشور در تاریخ 9 بهمن ماه 92 برگزار می کند.

 بنابراین گزارش، معماری، سیستم ها ، ابزارها و فناوری ها، محتوا و مجموعه های دیجیتالی، استانداردها،  کاربران و کاربرد پذیری، سازماندهی، ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی، مسائل قانونی، سازمانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد کتابخانه های دیجیتالی، از جمله محورهای این کنفرانس به  شما می آید.
 علاقه مندان می توانند تا تاریخ 30 مهر ماه آثار و مقالات خود را به وبگاه پژوهشگاه علم و فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند./حپرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.