اطلاعات کتابخانه

خانه کودک  به عنوان یکی از دفاتر و مراکز  سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ،  با ایجاد محیطی شاد سعی در شکوفایی توانایی کودکان و پرورش  استعدادهای آنان دارد. ما با پیام دنیا با لبخند کودکان زیباست، و شادی حق کودکان است ، کلاس هایی در غالب بازی و آموزش غیر مستقیم برای کودکان دایر می کنیم  و امیدواریم که کودکان خانه کودک را خانه دوم خود بدانند.

دفتر تخصصی کودک قصد دارد  با شبکه سازی  انسانی بین متولیان کودک- اعم از والدین، مربیان، نهاد ها و سازمان ها-در حوزه های مختلف با مرکزیت ارائه خدمات به کودکان بستر مناسبی برای رشد، پویایی و تربیت کودک همگام با نیاز های فرهنگی جامعه و تغییرات روز  ایجاد کند. این مرکز و دفتر تخصصی متشکل از شورای علمی است که سیاست گذاری های راهبردی جهت پیشبرد اهداف این دفتر را برعهده دارد . در کنار آموزش برنامه های مناسبتی شاد، کارگاه های دوره ای، ورکشاپ و خدمات هنری مانند تئاتر در این مرکز برگزار می گردد که متناسب با روحیات کودکان شاد و آموزنده است.

در حال حاضر حیطه هایی مانند  مهارت های شناختی ادارکی کودکان ، طبیعت و محیط زیست ، ادبیات و مهارت های کلامی ، اقتصاد و هوش مالی ، هنرهای تجسمی و نمایش در دستور اقدامات و برنامه های ما قرار دارد. این مرکز پذیرای کودکان ۲ تا ۱۲ سال می باشد. کتابخانه تخصصی کودکان با دارا بودن بیش از ۶۰۰۰ هزار جلد و ۱۰۰۰ عضو مکان مناسبی برای افزایش سرانه مطالعه و آموزش های مربوطه می باشد. سالن اجتماعات خانه کودک با ظرفیت ۱۳۰ صندلی می تواند مجری برنامه های تخصصی حوزه کودک باشد.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: زهرا کاظمی

کتابداران: سیما انصاری

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر