اطلاعات کتابخانه

کتابخانه آقانور واقع در خیابان ابن سینامی باشد. مخزن این کتابخانه ۱۷ عدد قفسه با  بیش از ۴۴۰۰ جلد کتاب دارد. هم چنین این مرکز دارای  ۲ عدد سالن مطالعه ویژه ی برادران و خواهران است.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: مسعود عشاقی

کتابداران: فاطمه خسروی، محبوبه عبدلی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر