کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان جهت تامین رفاه و آسایش شهروندان به ویژه اقشار خاصی از جامعه که جهت مراجعه حضوری به کتابخانه نسبت به سایرین با مشکلات بیشتری مواجه هستند و همچنین ترویج فرهنگ کتاب خوانی اقدام به ارسال و بازگشت کتاب به شهروندان واجد شرایط از طریق پیک رایگان نموده است. این طرح مشمول جانبازان ۵۰% به بالا ، معلولین جسمی و حرکتی و سالمندان بیش از ۶۰ سال می باشد. براساس این طرح کتاب­­ها و منابع دیداری شنیداری کتابخـانه مرکـزی، پس از درخواســت تلفنی اعضاء، که امکان جستجوی آنلاین آنها فراهم گردیده، بوسیله پیک در اختیار ایشان قرارگرفتـه و بعد از پایان مهلت امانت نیز توسط پیک، به کتابخـانه برگـشت داده ­می­شود. متقاضیــان پس از مراجعه حضوری برای اولین بار و ارائـــه مدارک ثبت­نام، می­توانند کلیه خدمـــات بعدی را به­وسیله پیک رایگان دریافت ­نمایند.