راهبردهای اداره کتابخانه ها در سال ۱۳۹۹

+ تعیین راهبردهای جدید اداره کتابخانه ها متناسب با سند تحول سازمان با عنوان شهروندی فرهنگی 

+ تنظیم توفقنامه های همکاری با ادارات و مراکز مهم شهری متناسب با ماموریت های اداره کتابخانه ها ( میراث فرهنگی و گردشگری، باشگاه های ورزشی، موسسات آموزشی و مشاوره ای تحصیلی و …)

+ راه اندازی طرح گردشگری کتابخانه ای (Library Tourism )

+ تعریف طرح های جدید ترویج فرهنگ مطالعه و ابلاغ آن به مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان

+ کتابدرمانی و مشاوره کتابخوانی ( تعریف گام های اجرایی در جهت ایجاد فعالیت کتابدرمانی در کتابخانه ها )

+ تامین زیرساخت های لازم در خصوص تعریف و ایجاد خدمات نوین کتابخانه ای

+ راه اندازی موزه و آرشیو مطبوعات شهر اصفهان در کتابخانه مرکزی

+ بهینه سازی و ارتقاء نرم افزار ثنا کتابخانه ها ( شناسایی نقاط ضعف و باگ های نرم افزار و تلاش در رفع آن )

+ تجهیز و توسعه کمی و کیفی منابع و خدمات کتابخانه های اختصاصی و تخصصی

+ دانش افزایی کتابداران ( برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی متناسب با طرح نیاز سنجی آموزشی کتابداران)

+شورای تامین منابع کتابخانه ها و پر رنگ نمودن کارشناسان و متخصصان موضوعی شورا و تعامل ایشان با کتابخانه ها

شعار کتابخانه های شهرداری : هر کتابی خواننده اش ، هر خواننده ای کتابش

رسالت و سیاست های کتابخانه های شهرداری اصفهان

 

+ارائه حداکثر اطلاعات، منابع و خدمات در حداقل زمان به راحت ترین شکل ممکن به شهروندان در کتابخانه های شهرداری اصفهان

+تبدیل کتابخانه ها  به پنجمین شاخه قدرت؛

+تبدیل کتابخانه ها به پایگاههای اجتماعی؛

+جایگزینی سیاست مالکیت به دسترس پذیری منابع و خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های شهرداری؛

+افزایش میزان تاثیرگذاری کتابخانه ها در جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی و آگاهی از حقوق شهروندی؛

+تعامل و ارتباط با نهادها و سازمان های تاثیر  گذار در حوزه کتاب، و کتابخوانی در سطح شهر؛

+افزایش میزان استفاده و بهره گیری از ظرفیت فناوری های اطلاعات و کتابخانه دیجیتال در ارائه خدمات نوین کتابخانه ای؛

+تربیت دانشکاران به جای کتابداران در عصر دانش و اطلاعات؛