این طرح حاصل همکاری کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و مراکز دانشگاهی و علمی ذیل است:

 

  •      دانشگاه اصفهان
  •      دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  •      دانشگاه صنعتی اصفهان
  •      دانشگاه هنر اصفهان
  •      دانشگاه مالک اشتر
  •      دانشگاه پیام نور اصفهان
  •      مرکز تحقیقات معلمان
  •      خانه ریاضیات اصفهان

 

این طرح مخصوص اعضای کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان است که عضویت ویژه دارند. شرایط عضویت ویژه را اینجا بخوانید.

اعضای طرح ویژه می توانند در دو بخش دریافت و امانت کتاب و استفاده از پایان نامه های مراکز از خدمات این طرح استفاده کنند.

 

دریافت و امانت کتاب:

دریافت و امانت کتاب از مراکز عضو طرح تنها با حضور اعضای طرح ویژه در واحد اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی و تکمیل فرم درخواست کتاب امکان پذیر بوده و مراجعه مستقیم به کتابخانه مراکز ممنوع است. اطلاعات کتابشناختی کتاب درخواستی را با مراجعه به لینک مرکز مورد نظر در درگاه طرح امانت بین کتابخانه ای بیابید و سپس آن را در فرم یاد شده وارد سازید. نشانی درگاه طرح امانت بین کتابخانه ای

مدت امانت هر کتاب ۲۰ روز و غیر قابل تمدید است. در صورت تاخیر در بازگشت کتاب، بابت هر روز مبلغ مصوب جریمه تاخیر دریافت خواهد شد. چنانچه عضوی پس از درخواست کتاب، در مهلت دو هفته برای دریافت کتاب مورد نظرش مراجعه نکرد نیز مبلغ مصوب مشمول جریمه می گردد.

 

استفاده از پایان نامه های مراکز و یا کتاب های مرجع

 در مراکز همکار طرح به صورت مراجعه حضوری با هماهنگی پیشین با واحد اطلاع رسانی امکان پذیر خواهد بود. شایان یادآوری است به علت محدودیت در پذیرش و ظرفیت مراکز و جهت هماهنگی های لازم، می باید یک روز پیش از تاریخ مورد نظر با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی، مسئول طرح امانت بین کتابخانه ای (در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان) را از زمان در نظر گرفته برای بازدیدتان آگاه و هماهنگ سازید.

شماره تماس مستقیم جهت اعلام تاریخ و هماهنگی بازدید: ۳۲۲۳۹۹۳

مراجعه اعضا به مراکز بدون هماهنگی با مسئول طرح امانت بین کتابخانه ای، به مدت یک ماه محرومیت از حق استفاده از پایان نامه ها را به دنبال خواهد داشت که در صورت تکرار منجر به ابطال کارت عضویت سطح یک عضو خاطی می گردد.

متقاضی استفاده از پایان نامه ها پس از قطعی شده تاریخ مراجعه موظف است حتما در سرهمان تاریخ به کتابخانه مورد نظرش مراجعه نماید و گرنه تا مدت ۲ هفته از معرفی وی برای استفاده از پایان نامه های ها معذور خواهیم بود؛ توضیح آن که با توجه به محدودیت های یاد شده، تخصیص تاریخ و سپس عدم مراجعه اعضای طرح در حقیقت مرجب تضییع حق دیگر متقاضیان می گردد. در صورت انصراف متقاضیان به هر دلیل، باید تا پایان وقت اداری روز قبل اطلاع رسانی و هماهنگی مجدد شود.

مراجعان معرفی شده به مراکز موظف هستند ضمن رعایت شئونات اخلاقی، برابر مقررات و آیین نامه های انضباطی مرکز مورد نظر رفتار و از آن ها پیروی نمایند. بی شک مراجعه کنندگان وظیفه دارند از درخواست ها و توقعات نابجا و هرگونه سرپیچی از قوانین مصوب مراکز به صور جدی خودداری نموده، احترام کارمندان را مراعات کنند. در صورت تخلف و یا اعلام شکایت به کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان طبق مقررات از معرفی مجدد آن متقاضی خودداری و عضویت طرح ویژه وی باطل خواهد شد.