اطلاعات کتابخانه

کتابخانه و سالن مطالعه فرشته(اختصاصی بانوان) در طبقه دوم مجموعه فرهنگی- تفریحی مادر و کودک فرشته در خیابان آل محمد بوستان فرشته واقع شده است این کتابخانه با بیش از ۱۲ هزار جلد کتاب با عناوین مختلف دارای کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان و همچنین بانک تخصصی بازی های فکری می باشد  در این کتابخانه  جلسات قصه خوانی و کتاب خوانی خلاق ویژه مادر و کودک برگزار می گردد. به زودی بخش ویژه کلینیک کتاب درمانی در این کتابخانه احداث می گردد.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: صفورا جناب

کتابداران: احترام بشیری، مهدی فتحی، مائده موسوی، شکوه جناب

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر