اطلاعات کتابخانه

کتابخانه تخصصی نوجوان در ۲۵ دی ماه ۱۳۸۴ افتتاح شد. هدف از تاسیس این کتابخانه انجام فعالیت های کتابخوانی و فعالیت های فرهنگی، هنری و تفریحی برای نوجوانان ۱۰ تا ۱۶ ساله است.  فعالیت ها و بخش های کتابخانه تخصصی نوجوان مشتمل بر: بخش امانت، مشاوره تحصیلی، کارگاه ادبیات کهن و معاصر، خلاقیت ادبی، نویسندگی، روزنامه‌ نگاری و خبرنگاری، اصفهان شناسی، مهارتهای مطالعه، کتاب‌‌سازی، خلاقیت فکر و روش تحقیق و …. است

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: صفیه سادات موسویان

کتابداران: سمیرا احمدی،سعیده سیاحیان

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر