اطلاعات کتابخانه

 

مخزن کتابخانه پرسش با مساحت بالغ بر ۱۱۰متر و تعداد کتابهای کتابخانه حدود ۱۰۱۵۰عنوان می باشد وسالن مطالعه خواهران با مساحت ۱۹۰مترو تعداد۲۴میز مطاله وسالن مطالعه برادران با مساحت۱۳۰متر وتعداد۱۵میز مطالعه همه روزه به جز روزهای تعطیل خدمت رسانی می کند.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: نفیسه مظاهری

کتابداران :رویا محمدشریفی، محمدتقی نوروزی 

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر