اطلاعات کتابخانه

کتابخانه کوثر با مساحت تقریبی ۷۴۰ مترمربع ( سالن مطالعه) و  ۲۰۰ متر مربع (مخزن) دارای حدود ۲۷۰۰۰ جلد کتاب و ۱۳۰۰ نفر عضو می باشد.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: مهدی شفیعی

کتابداران: عاطفه بخشی – شاهین ورکیانی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر