اطلاعات کتابخانه

کتابخانه تخصصی رسانه در ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۷ با حضور معاون وزیر ارشاد افتتاح شد.

کتابخانه تخصصی رسانه بخشی از نظام آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی است که مهمترین منبع تأمین نیازهای اطلاعاتی جامعه رسانه ای  به شمار می آید که حاوی تازه‌ترین اطلاعات در زمینه‌های موضوعی آن می باشد.  کتابخانه رسانه با داشتن۱۱۲۳ نسخه کتاب در حوزه تخصصی رسانه، هفته نامه خبری،  ماهنامه فرهنگی -اجتماعی، فصلنامه ، آرشیو هفته نامه با اهداف ذیل فعالیت می نماید:

-تأمین  جدید ترین منابع رسانه ای و کتب منتشر شده با موضوع رسانه

– انجام خدمات عضویت

– آماده سازی میزهای  مطالعه ویژه اعضا

– همکاری و تامل با اعضاء، برگزاری نشست های معرفی کتب تازه منتشر شده رسانه

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: فاطمه شفیعی

کتابداران: 

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر