اطلاعات کتابخانه

کتابخانه سراج با توجه به نیاز مردم محله احداث گردیده است که با داشتن منابع کتابهای کودک وکمک اموزشی وفارسی وداشتن سالن

مطالعه نیاز مردم را برای داشتن این مکان پاسخگو باشد.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: حمید رضا شمس، پژمان خسروزاده

 

کتابداران: اعظم حیدری نسرین محمودی ، سمانه محمدی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر