خش مبادله  کتاب شهروند  یکی از بخشهای  کتابخانه  میرداما و تخصصی حقوق  می باشد که  با هدف ارتقاءسطح  آگاهی عموم شهروندان  مشغول به کار می باشد  و   14000 کتاب در ان موجود    می باشد  و مخاطبین می توانند  کتبی در منزل موجود  دارند و  نیازی به مطالعه آن ندارند را با کتب مورد نیازشان  در این مجموعه مبادله نمایند  ، این مجموعه روزهای  زوج از ساعت ۲-۷ باز می باشد .

آیین نامه باشگاه مبادله کتب اهدایی

اهدای کتاب، سنتی مرسوم و پسندیده بوده و یکی از راههای بالا بردن سرانه مطالعه در کشور می باشد.شهروندان فرهنگ دوست و علاقه مندان به اعتلای منویات فرهنگی و علمی از طریق اهداء کتاب گامی موثر در راستای ارتقای فرهنگ کتاب خوانی برخواهند داشت؛ لذا کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان گامی در ایجاد بستری مناسب برای این امر برداشته و با در نظر گرفتن ضوابط ذیل اقدام به برپایی باشگاه مبادله کتب اهدایی نموده است ، تا هموطنان عزیز بتوانند پس از مطالعه کتاب خویش آن را در اختیار فرد دیگری قـرار داده و در این امر پسندیده سهیم شوند:

۱) منابع موجود در این باشگاه شامل کتابهایی با موضوعات مختلف از جمله : کلیات، فلسفه و روانشناسی ، دین و مذهب، علوم اجتماعی، زبان، علوم علمی و کاربردی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و… می باشد.

۲)جداسازی کتب اهدایی توسط مسئول مربوطه

۳)تفکیک کتب در بخش های تعریف شده( بخش فنی برای کتابخانه های اطراف، مبادله بین کتابخانه های دانشگاه ها و سایر مراکز ، کتابخانه مرکزی و باشگاه مبادله)

۴)وجین سالیانه کتابهای باشگاه به دلیل کمبود فضا

۵)کتابهای اهدایی که جدیدتر هستند، ظاهر فیزیکی مناسبی دارند و در کتابخانه مرکزی موجود نیست جهت استفاده در مرکز جدا شوند

۶)ورود اطلاعات کتابها در سیستم که شامل شماره بازیابی، عنوان کتاب ، نام پدیدآور و وضعیت موجود میباشد

۷)قفسه بندی کتابها بر اساس موضوع و به صورت کلی می باشد

۸)پس از ورود اطلاعات کتاب در سیستم کد بازیابی کتاب در صفحه ۲۱ سمت راست زیر آخرین خط نوشته میشود

۹)در صورت اهداء کتاب یک مهر که مخصوص باشگاه مبادله کتاب می باشد در پایین صفحه عنوان کتاب زده میشود و کتاب در سیستم از حالت موجود به وضعیت اهداء شد تغییر میکند

شرایط عضویت در باشگاه مبادله کتاب

شرط عضویت در باشگاه مبادله اهداء کتاب می باشد که مراجعه کننده فرم عضویت را پر کرده و یک شماره عضویت از مسئول مربوطه در یافت می کند و پس از ورود اطلاعات در سیستم به ازاء هر ۱ تا ۴ جلد کتاب ۱ جلد کتاب میبرند

تبصره:

۱-در صورت اهداء کتابهای باریک و با قطع کوچک باید کتابهای بیشتری اهدا کنند

۲-برآرود ارزش کتاب

۳- نو وتمیز بودن کتاب( مندرس و کهنه نبودن، داشتن صفحه عنوانو قدیمی نبودن سال نشر کتاب)

۱)ورود اطلاعات اعضاء شامل: شماره عضویت، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی، آدرس منزل، شماره تلفن منزل و شماره همراه عضو می باشد

۲)افراد فقط از طریق بازدید ازکتابهای باشگاه می توانند کتاب خود را انتخاب کنند.

۳)مراجعه کننده پس از انتخاب کتاب مربوطه میتواند کتاب را ببرد و همچنین میتواند در مراحل بعدی پس از خواندن کتاب مجددا کتاب را جهت مبادله به باشگاه برگرداند.

۴)پر کردن فرم گزارش روزانه که در هر شیفت توسط مسئول مربوطه پر خواهد شد که شامل: تاریخ ، شیفت مربوطه(صبح و عصر) نام همکار، شماره عضویت مراجعه کننده، شماره کتب مبادله شده و تعداد کتابهایی که عضو اهداء کرده است.