در راستای حفظ و احیای میراث مکتوب و با عنایت به جایگاه اسناد به عنوان گنجینه‌ای ارزشمند و نفیس که بازگو کننده میراث فرهنگی و تاریخی کشور است، کتابخانه مرکزی اقدام به گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای غنی و بی نظیر از اسناد تاریخی که قطعاً پشتوانه محکم برای تحقیقات و پژوهش‌های تاریخی دوران قاجار ایران و اصفهان می‌باشد را فراهم نموده است. این منابع که در برگیرنده سه صندوقچه‌ی بزرگ چرمی منقوش و قدیمی و با مجموعه‌های بیش از ۱۵ هزار برگ سند تاریخی متعلق به دوره قاجار و از اسناد ایرانی ظل السلطان در اصفهان است.