هنگامی که مطالعه بخش جدایی ناپذیر زندگی مادر باشد توان بالاتری در رشد و تکامل کودک دلبندش خواهد داشت کتابخانه مرکزی بر آن شد تا با طرح کتاب، مادر، کودک ، زنان و مادران ارجمند را با کتاب و کتابخوانی مأنوس نماید. مادران و بانوان گرامی با عضویت در این طرح می توانند طی یک دوره زمانی مشخص سی دی و کتاب هایی را در زمینه بارداری و در قالب پنج بسته که به ترتیب با عناوین؛ مراقب های قبل از بارداری، مراقبت های دوران بارداری و مراقبت های بعد از زایمان می­باشند را بصورت جداگانه هرکدام به مدت یکماه امانت گرفته تا با مطالعه آنها به سلامت روحی و جسمی خود ، خانواده و فرزندانشان کمک نمایند.